Vánoce ve Středozemi - ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Silmarillionské MBTI

30. března 2020 v 19:40 | Tani et alii |  Výplody chorých myslí
SILMARILLIONSKÉ MBTI

Dámy a pánové, teď se něčeho držte, neboť článek rozepsaný více jak tři roky konečně míří na Vaše monitory. Ano, článek, o který vlastně nikdo nestojí a nikomu nic do života nepřinese, je konečně tady (protože nám dal překvapivě hrozně moc práce, že ho prostě musíme zveřejnit).
Pokud je internet vaším druhým domovem a většinu času na něm hledáte životně důležité věci typu "ve kterém roce se narodil Arathorn II." nebo projíždíte všemožné fanarty, možná jste také narazili na příspěvky, kde se lidé snaží o "psychologický rozbor" fiktivních postav pomocí některé z osobnostních typologií. Tou nejčastější je právě tzv. MBTI.


Asi nemá smysl tady úplně rozebírat, o co se jedná, protože pro většinu z vás by to bylo nezáživné a googlit umíme všichni. Takže to podstatné je, že každý jednotlivý typ MBTI (je jich 16) udává, jakým způsobem vnímáme své okolí a jak se rozhodujeme. Podle toho se dají určit i základní osobnostní rysy.
Většina takových to rozborů pojednává (zaměříme-li se na oblast Tolkienových knih) o postavách z Pána prstenů nebo Hobita. Postavy ze Silmarillionu jsem našla jenom dvě a to ještě s dost pochybnými výsledky (informace platná před třemi lety). A tak se zrodil ďábelský plán. Dlouhé jsou zimní večery plné hrůz a učení a proto jsem se jala do sestavování testu, pomocí kterého by se dalo otipovat co nejvíc postav právě ze Silmarillionu.
Na Volání Rádovských l. p. 2017 jsme proto vybrali 52 nejvhodnějších postav a pomocí našich akademických znalostí ardských reálií jsme se do oněch postav vžili a odpovídali za ně v mém testu. Metoda je to vskutku revoluční a světově nevídaná (*avšak za výsledky rozhodně neručíme).
Odpovídání i vyhodnocování bylo časově náročné a vystačili jsme si s tím na několik večerů, ale i přes všechny útrapy Vám tímto představujeme výsledky našeho heroického úsilí.
No, a teď se konečně dostáváme k něčemu, co by Vás aspoň trochu mohlo zajímat. Probereme si jednotlivé typy. Aby to pro Vás bylo více "zábavnější", nejprve si asi udělejte test a poté se podívejte na rozbor svého výsledku (dále).
Hodím Vám sem odkaz na jeden s nejpřesnějších testů, co jsem našla (i když i ten má samozřejmě své mouchy a je psaný oním typickým strojovým jazykem podobných testů). Pro ty z Vás, co neumí anglicky, sem dám překlad. Pokud Vám test nedal přímý výsledek, napiště mi procentuální výsledky do komentářů.
Většina článků o mbti, které můžete na internetu najít, jsou poměrně zjednodušené (často i zavádějící) a my se budeme ubírat podobným směrem, protože to pro naše potřeby stačí. Pokud se budete chtít rozvinout ve své znalosti a porozumění, internet je Vám k dispozici, ale navěky budete zatraceni…
Zde odkaz na slíbený test. Je to "Cognitive Functions Test (60 items)*" na této webovce http://similarminds.com/personality_tests_index.html#.XkmcAxNKh-V

A zde je volně přeložený test pro ty z Vás, co mají horší angličtinu než já (a že já ji mám hodně špatnou…)

Všech 16 typů jde rozdělit do čtyř skupin strážci (SJ), řemeslníci (SP), racionálové (NT), idealisté (NF)… ne, ty jména jsem si nevymýšlela.

1) STRÁŽCI (SJ),
Nevadí jim, když jsou věci rutinního rázu a snadno předvídatelné a preferují již předem osvědčené způsoby. Pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role.
V extrémních případech se mohou zdát svému okolí rigidní. Výzvou pro ně představuje strach z neznáma. To vše ovšem neznamená, že se vyhýbají kreativním činnostem jako je např. psaní příběhů-tyto činnosti se pro ně mohou stát dobrými koníčky.

a) ISTJ - Arien, Caranthir, Elbereth, Elrond, Elwing, Eol, Erendis, Gil-galad, Haleth, Hurin, Mandos, Manwe, Mîm, Morwen, Thingol, Turgon,
Dobří v ukládání informací v souladu s minulými zkušenostmi a jejich pozdější využití. Hledají pocit vnitřní stability a bezpečnosti, proto jsou si dobře vědomi svých fyzických potřeb, rychle si všimnou nesrovnalostí, a pozorně sledují cokoliv, co by mohlo způsobit fyzické nepohodlí / zranitelnost. Pečlivé pozorování konkrétních detailů jim umožňuje vybudovat spolehlivý základ znalostí pro použití v nových situacích. To však také znamená, že se mohou cítit snadno dezorientovaní, když jsou konfrontováni s příliš mnoha novými nebo neznámými informacemi. Někdy mají tendenci se stát příliš neflexibilními nebo se až příliš vyhýbat rizikům, což je později může nutit k tomu, aby se extrémně ponořili do svých osvědčených způsobů a rutiny. Často bývají dobří při porozumění postupů a budování detailních znalostí prostřednictvím metodického a postupného učení. Jsou často obdivováni pro svou trpělivost, svědomitost a spolehlivost.
ISTJ preferují jednoznačná a racionální rozhodnutí. Mohou se stát příliš neflexibilními v postoji či neúčinném jednání.

b) ISFJ - Fingolfin, Finwe, Maglor, Melian, Orodreth, Tuor
ISFJ dávají přednost rozhodování, která podporují péči, soucit, harmonii a spolupráci. Dobře si všímají nálad, které kolejí mezi lidmi v jejich společnosti.
Podobně jako ISTJ jsou dobří v ukládání informací v souladu s minulými zkušenostmi a jejich pozdější využití. Hledají pocit vnitřní stability a bezpečnosti, proto jsou so dobře vědomi svých fyzických potřeb, rychle si všimnou nesrovnalostí, a pozorně sledují cokoliv, co by mohlo způsobit fyzické nepohodlí / zranitelnost. Pečlivé pozorování konkrétních detailů jim umožňuje vybudovat spolehlivý základ znalostí pro použití v nových situacích. To však také znamená, že se mohou cítit snadno dezorientovaní, když jsou konfrontováni s příliš mnoha novými nebo neznámými informacemi. Někdy mají tendenci se stát příliš neflexibilními nebo se až příliš vyhýbat rizikům, což je později může nutit k tomu, aby se extrémně ponořili do svých osvědčených způsobů a rutiny. Často bývají dobří při porozumění postupů a budování detailních znalostí prostřednictvím metodického a postupného učení. Jsou často obdivováni pro svou trpělivost, svědomitost a spolehlivost.

c) ESTJ - Beleg, Finarfin, Idril, Sauron
Zaměřují se na vnější struktury s využitím objektivních systematických standardů pro hodnocení úspěchu / neúspěchu ve světě. zjistí problémy poměrně rychle a snaží se je okamžitě napravit, vždy chtějí být co nejúčinnější, proto jsou přirozeně naladěni na "pravidla hry", která zaručují, že vyhrají žádoucí a účinné výsledky. Struktura v myšlení a organizování v akci jim umožňuje přistupovat k situacím se smyslem pro odbornost a důvěru, a to přímočarým a lineárním způsobem, odstraňováním překážek a dosahováním cílů. To však také znamená, že mají sklon k obtížím se situacemi, které jsou nejednoznačné nebo nejsou snadno strukturované / měřitelné / kvantifikované, snad rychle se cítí frustrovaní, když se setkávají se zmatkem, neúspěchem, neschopností nebo slabostí.
Nezdravé ESTJ můžou mít tendenci být příliš ovládající nebo amorální ve víře, že cíl ospravedlňuje prostředky. Jsou dobří v úkolech, které vyžadují manažerské nebo vedoucí schopnosti. Jsou dobří v zefektování plánů a obdivováni pro svou sílu a vytrvalost v překonávání překážek.
Často bývají dobří při porozumění postupů a budování detailních znalostí prostřednictvím metodického a postupného učení. Jsou často obdivováni pro svou trpělivost, svědomitost a spolehlivost.

d) ESFJ - teoreticky Fingolfin
Usilují o budování harmonického vztahu a snižování mezilidských konfliktů, proto jsou přirozeně naladěni na potřeby a pocity druhých, snaží se tyto informace úspěšně využít k úspěšnému zvládání sociálních situací. Nebo aby skvěle využívali lidi a staly se dobrými manipulátory. Nezdraví jedinci si až příliš mohou kompenzovat pochyby o sobě samých a zaměřovat se příliš na svůj společenský status či přijmutí společností. Často se také mohou cítit rozpolceni mezi zachováním si sebe samého-nezávislosti a tlakem společnosti a společenských norem. Zdraví jedinci bývají dobří při řešení vztahových / sociálních otázek a podpoře pocitu jednoty / sounáležitosti, často obdivovaného pro svou sociální milost, vstřícný postoj nebo ochotu poskytovat morální / emocionální podporu druhým.
Stále pro ně platí, že jsou dobří v ukládání informací v souladu s minulými zkušenostmi a jejich pozdější využití. Hledají pocit vnitřní stability a bezpečnosti, proto jsou so dobře vědomi svých fyzických potřeb, rychle si všimnou nesrovnalostí, a pozorně sledují cokoliv, co by mohlo způsobit fyzické nepohodlí / zranitelnost. Pečlivé pozorování konkrétních detailů jim umožňuje vybudovat spolehlivý základ znalostí pro použití v nových situacích. To však také znamená, že se mohou cítit snadno dezorientovaní, když jsou konfrontováni s příliš mnoha novými nebo neznámými informacemi.

2) Řemeslníci (SP) - ESFP, ESTP, ISFP, ISFP
Jsou to lidé, kteří si žijí v okamžiku. Mají rádi, když se něco kolem nich děje - když něco prožívají. Jsou dobří v improvizaci a dělání věcí jen tak z fleku. Co pro ně naopak může být problém, je přemýšlení o následcích svých činů a celkově přemýšlení o budoucnosti.

a) ESTP - Tulkas, Luthien
Jak už jsem psala, mají rádi, když se něco kolem nich děje-když něco prožívají. Jsou dobří v improvizaci a dělání věcí jen tak z fleku. Hledají pocit angažovanosti, potěšení nebo vzrušení, a proto jsou přirozeně naladěny na nové příležitosti pro zkušenosti z první ruky, které se jim zdají být zábavné, zajímavé nebo vzrušující. Být spontánní a rychle reagovat na změnu jim umožňuje plynule se přizpůsobit a naučit se rychle za letu. To však také znamená, že nemusí mít dostatek času, aby přemýšleli, zda zkušenosti, které sledují, mají smysl pro jejich dlouhodobý vývoj, a možná se stávají příliš impulzivními nebo nepřemýšlejícími při rozhodování. Když jsou to nezdraví jedinci, mají tendence unikat nepříjemným myšlenkám/rozhodování do "světa okamžiku" než aby potýkali s tvrdými obtížemi nebo negativními důsledky-které je stejně nakonec dohoní. Zdraví jedinci jsou obdivovaného pro svůj realismus, rychlé rozhodování a schopnost improvizace. Dále jsou více trpělivý a lépe uvažují o následcích svých činů.
Preferují logické a objektivní rozhodnutí.

b) ISTP - Curufin
Vyhodnocují informace logicky podle přesných vzorců. Přemýšlejí na základě přesných údajů, které se jim zdají být relevantní a přesné. To však také znamená, že mají tendenci přeceňovat pojem individuální "inteligence" a podceňovat další důležité aspekty života, které považují za "iracionální" nebo "irelevantní" pro své zájmy. Když je jedinec nezdravý má tendence nevidět chyby ve svém myšlení a nepřipouštět, že by se mohl mýlit, protože nerozumí ostatním relevantním pohledům, možná dokonce úplně vynechává lidskou perspektivu. Zdravý ISTP bývají dobří v kritických systémových analýzách a korigují své špatné úsudky, jak se objevují nové důkazy, které jsou schopny přijít s vhodnými řešeními.
Dospíváním více a více začínají žít v okamžiku, věnují se praktickým věcem, které vytvoří více faktický a přizpůsobivý mentální model světa. Preferují rozhodování flexibilním a praktickým způsobem.

c) ESFP ­­- možná Luthien
Mají rádi, když se něco kolem nich děje-když něco prožívají. Hledají pocit angažovanosti, potěšení nebo vzrušení, a proto jsou přirozeně naladěny na nové příležitosti pro zkušenosti z první ruky, které se jim zdají být zábavné, zajímavé nebo vzrušující. Být spontánní a rychle reagovat na změnu jim umožňuje plynule se přizpůsobit a naučit se rychle za letu. To však také znamená, že nemusí mít dostatek času, aby přemýšleli, zda zkušenosti, které sledují, mají smysl pro jejich dlouhodobý vývoj, a možná se stávají příliš impulzivními při rozhodování. Když jsou to nezdraví jedinci, mají tendence unikat nepříjemným myšlenkám/rozhodování do "světa okamžiku" než aby potýkali s tvrdými obtížemi nebo negativními důsledky-které je stejně nakonec dohoní. Zdraví jedinci jsou obdivovaného pro svůj realismus, rychlé rozhodování a schopnost improvizace. Dále jsou více trpělivý a lépe uvažují o následcích svých činů.
ESFP preferují rozhodování podle svých osobních hodnot nebo toho, pro co mají zápal. Hledají vnitřní harmonii, proto se snaží udržet shodu mezi svými pocity, hodnotami a činy, často rychle posuzovat, co je "dobré" / "špatné" a chtějí zmírnit jakékoli utrpení, se kterými se setkávají

d) ISFP - Beren, možná Hurin
ISFP preferují rozhodování podle svých osobních hodnot nebo toho, pro co mají zápal. Hledají vnitřní harmonii, proto se snaží udržet shodu mezi svými pocity, hodnotami a činy, často rychle posuzovat, co je "dobré" / "špatné" a chtějí zmírnit jakékoli utrpení, se kterými se setkávají. Tato shoda jejich chování s jejich pojetím sebe samotných jim umožňuje vyjádřit svou osobní identitu autenticky (často prostřednictvím uměleckých výkonů) a postavit se za své přesvědčení i tváří v tvář opozici; V nejlepším případě tuto svobodu být sám sebou chtějí dopřát i ostatním. Toto vše však také znamená, že mají tendenci nejednat proti svým silným pocitům a názorům nebo se špatně integrovat s životním prostředím, protože jsou zadržováni příliš individualistickým postojem. Nezdraví jedinci mají sklony k až příliš subjektivnímu vyhodnocování situace a morálních hodnot. Zdraví ISFP bývají dobří v obraně morálních pohnutek a ochraně individuálních práv a svobod, často obdivovaných pro svou nekonvenčnost, upřímnost a bezúhonnost.
Dospíváním více a více začínají žít v okamžiku, věnují se praktickým věcem, které vytvoří více faktický a přizpůsobivý mentální model světa. Preferují rozhodování flexibilním a praktickým způsobem.

3) RACIONÁLOVÉ (NT)- INTJ, ENTJ, INTP, ENTP
Většinou strategičtí a pragmatičtí, orientováni na proces spíše než na lidi. Rozhodují se logicky.

a) INTJ - Saruman, Turin
INTJ zpracovává kontextové / koncepční informace o tom, jak jsou věci vzájemně propojeny v naději, že budou schopny představit, co přijde. Hledají smysl pro osobní směr, účel a hlubší význam v životě, proto jsou přirozeně naladěni na "vidění" na základní podstaty, důležitosti nebo významu věcí jako prostředku k pochopení jediné pravdy. Promýšlení důsledků, stejně jako shromažďování více interpretací, jim zajištuje pocit jistoty, jak se budou události vyvíjet a podle toho jednat. Tento proces konceptualizace však znamená, že se mohou snadno stát mentálně odpojeni od světa. Vnímání světa nezdravých INTJ se může stát zkresleným, protože vyvodí z toho, co pozorují, nesprávný význam - nevědomky pracují na falešných předpokladech nebo problematických představách o "pravdě" nebo "dokonalosti", kterým následně začnou věřit. Zdraví INTJ bývají dobří při interpretaci možných významů, důsledků nebo komplikací, často obdivovaných pro jejich vhled a předvídavost. INTJ se silně spoléhají na podvědomé zpracování informací a jejich touha po jistotě / uzavření má tendenci vést k záměně vnímání a reality.
Rozvoj zdravého přemýšlení by měl přimět INTJs k tomu, aby budovaly hlubší porozumění přesným standardům a pravidlům chování, které povedou k účinnému a úspěšnému dokončení jejich cíle. INTJs dávají přednost kategorickým, definitivním a jednoznačným rozhodnutím. Pokud však dojde k nezdravému vývoji v průběhu dospívání, INTJ se může postupně stát příliš nepružným v postoji.

b) ENTJ- Celegorm, Galadriel, Isildur
Zaměřují se na vnější struktury s využitím objektivních systematických standardů pro hodnocení úspěchu / neúspěchu ve světě. zjistí problémy poměrně rychle a snaží se je okamžitě napravit, vždy chtějí být co nejúčinnější, proto jsou přirozeně naladěni na "pravidla hry", která zaručují, že vyhrají žádoucí a účinné výsledky. Struktura v myšlení a organizování v akci jim umožňuje přistupovat k situacím se smyslem pro odbornost a důvěru, a to přímočarým a lineárním způsobem, odstraňováním překážek a dosahováním cílů. To však také znamená, že mají sklon k obtížím se situacemi, které jsou nejednoznačné nebo nejsou snadno strukturované / měřitelné / kvantifikované, snad rychle se cítí frustrovaní, když se setkávají se zmatkem, neúspěchem, neschopností nebo slabostí. Nezdravé ENTJ můžou mít tendenci být příliš ovládající nebo amorální ve víře, že cíl ospravedlňuje prostředky. Jsou dobří v úkolech, které vyžadují manažerské nebo vedoucí schopnosti. Jsou dobří v zefektování plánů a obdivováni pro svou sílu a vytrvalost v překonávání překážek.
Zdravý rozvoj by měl ENTJ učinit reflexní a učit se nápady, které jim pomohou nastavit a dosáhnout ambiciózních životních cílů. ENTJ preferují rozhodná rozhodnutí, která je přímo vedou k dlouhodobým ideálům. Pokud se však vývoj v průběhu dospívání rozpadne, ENTJ se může postupně stát neschopným najít smysluplný účel nebo příliš nerealistický při dosahování svých cílů.

c) INTP- Aule, Earendil, Feanor, Maedhros, Melkor, Osse
Vyhodnocují informace logicky podle přesných vzorců. Přemýšlejí na základě přesných údajů, které se jim zdají být relevantní a přesné. To však také znamená, že mají tendenci přeceňovat pojem individuální "inteligence" a podceňovat další důležité aspekty života, které považují za "iracionální" nebo "irelevantní" pro své zájmy. Když je jedinec nezdravý má tendence nevidět chyby ve svém myšlení a nepřipouštět, že by se mohl mýlit, protože nerozumí ostatním relevantním pohledům, možná dokonce úplně vynechává lidskou perspektivu. Zdravý INTP bývají dobří v kritických systémových analýzách a korigují své špatné úsudky, jak se objevují nové důkazy, které jsou schopny přijít s vhodnými řešeními.
Zdravý rozvoj by měl INTP pomoci vizualizovat více možností, které povedou k optimistickému a dobře zaoblenému mentálnímu modelu světa. INTP raději zkoumají mnoho koncepčních možností a mají tendenci projevovat trpělivost při rozhodování. Pokud se však něco naruší zdravý vývoj, INTP se může postupně stát příliš nereálným v úsudku nebo nepraktickým v akci.

d) ENTP- Ar-Pharazôn
ENTP se zaměřují na objevování nových abstraktních možností ve světě, dívá se skrze fyzické objekty, aby si představila potenciál, který mají. Hledají pocit neustálé inspirace, proto jsou přirozeně naladěni na dobré nápady, náchylní k tomu, aby měli hlavu plnou myšlenek. Chtějí se spojit s těmi nejlepšími lidmi nebo se světem, což jim umožňuje žít život s pocitem naděje a svobody, kteří se cítí dychtiví aktualizovat potenciál pro pokrok nebo zlepšení. To však také znamená, že mohou být snadno rozptýleny jakoukoli náhodnou myšlenkou, která upoutá jejich pozornost, což by mohlo vést k tomu, že nebudou dokončovat to, co rozdělali nebo budou nebudou oceňovat pokrok, který již dosáhli. Nezdraví ENTP, mají tendenci ztrácet čas tím, že se až příliš nechají zanést k jiným myšlenkám a jsou pak neschopní dosáhnout hmatatelného pokroku, který si v životě přejí, protože jsou netrpěliví, nepokojní nebo neopatrní s detaily. Zdraví ENTP bývají dobří při vizualizaci a katalyzování nových trendů pozitivní změny, často obdivovaných pro svou kreativitu nebo optimismus.
Zdraví rozvoj INTP by jim měl pomoci úspěšně realizovat možnosti, které si představí. ENTP raději učiní logická a objektivní rozhodnutí co nejrychleji. Pokud však v mentálním vývoji nastanou problémy, ENTP se mohou postupně stát příliš neopatrnými v postoji nebo náchylní k opakovaným chybám.

4) IDEALISTÉ (NF)- ENFJ, INFJ, ENFP, INFP
Snaží se pochopit sebe sama a druhé a pracovat s potenciálem dřímajícím v uvnitř lidí. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály.

a) ENFJ- Celerbrambor, Finduilias, Finrod
Usilují o budování harmonického vztahu a snižování mezilidských konfliktů, proto jsou přirozeně naladěni na potřeby a pocity druhých, snaží se tyto informace úspěšně využít k úspěšnému zvládání sociálních situací. Nebo aby skvěle využívali lidi a staly se dobrými manipulátory. Nezdraví jedinci si až příliš mohou kompenzovat pochyby o sobě samých a zaměřovat se příliš na svůj společenský status či přijmutí společností. Často se také mohou cítit rozpolceni mezi zachováním si sebe samého-nezávislosti a tlakem společnosti a společenských norem. Zdraví jedinci bývají dobří při řešení vztahových / sociálních otázek a podpoře pocitu jednoty / sounáležitosti, často obdivovaného pro svou sociální milost, vstřícný postoj nebo ochotu poskytovat morální / emocionální podporu druhým.
Zdravý rozvoj by měl ENTJ učinit reflexní a učit se nápady, které jim pomohou nastavit a dosáhnout ambiciózních životních cílů. ENTJ preferují rozhodná rozhodnutí, která je přímo vedou k dlouhodobým ideálům. Pokud se však vývoj v průběhu dospívání rozpadne, ENTJ se může postupně stát neschopným najít smysluplný účel nebo příliš nerealistický při dosahování svých cílů.

b) INFJ - Aredhel, Maeglin
INFJ zpracovává kontextové / koncepční informace o tom, jak jsou věci vzájemně propojeny v naději, že budou schopny představit, co přijde. Hledají smysl pro osobní směr, účel a hlubší význam v životě, proto jsou přirozeně naladěni na "vidění" na základní podstaty, důležitosti nebo významu věcí jako prostředku k pochopení jediné pravdy. Promýšlení důsledků, stejně jako shromažďování více interpretací, jim zajištuje pocit jistoty, jak se budou události vyvíjet a podle toho jednat. Tento proces konceptualizace však znamená, že se mohou snadno stát mentálně odpojeni od světa. Vnímání světa nezdravých INFJ se může stát zkresleným, protože vyvodí z toho, co pozorují, nesprávný význam - nevědomky pracují na falešných předpokladech nebo problematických představách o "pravdě" nebo "dokonalosti", kterým následně začnou věřit. Zdraví INFJ bývají dobří při interpretaci možných významů, důsledků nebo komplikací, často obdivovaných pro jejich vhled a předvídavost. INFJ se silně spoléhají na podvědomé zpracování informací a jejich touha po jistotě / uzavření má tendenci vést k záměně vnímání a reality.
Zdravý rozvoj INFJ by měl vést k vytvoření hlubšího porozumění k lidem a lidské motivaci, která povede k naplnění systému sociální podpory. INFJ preferují rozhodování, která podporují péči, soucit, soulad a spolupráci. Pokud se však vývoj v průběhu dospívání rozpadne, INFJ se může postupně obávatm nadměrného vnímání vlivu druhých.

c) ENFP - Aldarion, Fingon, Gandalf
ENTP se zaměřují na objevování nových abstraktních možností ve světě, dívá se skrze fyzické objekty, aby si představila potenciál, který mají. Hledají pocit neustálé inspirace, proto jsou přirozeně naladěni na dobré nápady, náchylní k tomu, aby měli hlavu plnou myšlenek. Chtějí se spojit s těmi nejlepšími lidmi nebo se světem, což jim umožňuje žít život s pocitem naděje a svobody, kteří se cítí dychtiví aktualizovat potenciál pro pokrok nebo zlepšení. To však také znamená, že mohou být snadno rozptýleny jakoukoli náhodnou myšlenkou, která upoutá jejich pozornost, což by mohlo vést k tomu, že nebudou dokončovat to, co rozdělali nebo budou nebudou oceňovat pokrok, který již dosáhli. Nezdraví ENTP, mají tendenci ztrácet čas tím, že se až příliš nechají zanést k jiným myšlenkám a jsou pak neschopní dosáhnout hmatatelného pokroku, který si v životě přejí, protože jsou netrpěliví, nepokojní nebo neopatrní s detaily. Zdraví ENTP bývají dobří při vizualizaci a katalyzování nových trendů pozitivní změny, často obdivovaných pro svou kreativitu nebo optimismus.
ENFP preferují rozhodování podle svých osobních hodnot nebo toho, pro co mají zápal. Hledají vnitřní harmonii, proto se snaží udržet shodu mezi svými pocity, hodnotami a činy, často rychle posuzovat, co je "dobré" / "špatné" a chtějí zmírnit jakékoli utrpení, se kterými se setkávají. To vše by jim mělo pomoci při úspěšně realizovat možnosti, které si představí.

d) INFP - Radagast, Yavanna
INFP preferují rozhodování podle svých osobních hodnot nebo toho, pro co mají zápal. Hledají vnitřní harmonii, proto se snaží udržet shodu mezi svými pocity, hodnotami a činy, často rychle posuzovat, co je "dobré" / "špatné" a chtějí zmírnit jakékoli utrpení, se kterými se setkávají. Tato shoda jejich chování s jejich pojetím sebe samotných jim umožňuje vyjádřit svou osobní identitu autenticky (často prostřednictvím uměleckých výkonů) a postavit se za své přesvědčení i tváří v tvář opozici; V nejlepším případě tuto svobodu být sám sebou chtějí dopřát i ostatním. Toto vše však také znamená, že mají tendenci nejednat proti svým silným pocitům a názorům nebo se špatně integrovat s životním prostředím, protože jsou zadržováni příliš individualistickým postojem. Nezdraví jedinci mají sklony k až příliš subjektivnímu vyhodnocování situace a morálních hodnot. Zdraví INFP bývají dobří v obraně morálních pohnutek a ochraně individuálních práv a svobod, často obdivovaných pro svou nekonvenčnost, upřímnost a bezúhonnost.
Zdravý rozvoj by měl INFP pomoci vizualizovat více možností, které povedou k optimistickému a dobře zaoblenému mentálnímu modelu světa. INFP raději zkoumají mnoho koncepčních možností a mají tendenci projevovat trpělivost při rozhodování. Pokud se však něco naruší zdravý vývoj, INFP se může postupně stát příliš nereálným v úsudku nebo nepraktickým v akci.A na závěr nějaké ty statistiky, protože ty jistě zajímají všechny z Vás (v případě nutnosti přeskočte). Jen se dopředu sluší říct, že náš vzorek respondentů není klasickým vzorkem populace a od toho se vyvíjí i různé anomálie.
Ta první je nevídané zastoupení ISTJ tvořících až 30% postav. ISTJ sice patří k nejčastějším typů, ale v klasické populaci tvoří 11-14%. Další anomálií je, že v našem vzorku nebyl ani jeden zástupce ESFJ či ESFP, kteří normálně patří k těm častějším typům. Pro případ, že by někomu z Vás vyšel jeden z těchto typů, byl k nim doplněn pravděpodobný nositel těchto znaků. Jinou zajímavostí je, že v četnosti vedou introvertní typy (IXXX - introvertní, EXXX-extravertní, ambivalenti nejsou)
Jedním ze závěrů je, že Tolkien měl slabost pro lidi typu ISTJ- což je nadsázka, samozřejmě.
Možná jde i o to, že tento typ díky svým kvalitám, může být velmi rozumná a "stabilní" vůdčí osobnost a asi nebude náhoda, že ISTJ tvoří těsnou polovinu postav, které kdy někoho vedly (lid, království, Ardu…).
Velký počet introvertů může být způsoben promítnutím osobnosti samotného autora, o kterém se spekuluje, že byl introvert (někteří se dokonce domnívají, že profesor sám měl být istj-i když já sama tohoto názoru nejsem a tipovat slavné navíc již nežijící osoby není nikdy zcela přesné).
To, že se zde nesetkáváme s žádnou postavou s esfj či esfp osobností považuji za statistickou odchylku podmíněnou specifickým a počtem omezeným vzorkem postav.
Dále zde statistiky není nic významného ani zajímavého, takže teď k jednotlivým typům… to jste si oddechly, co?

istj- 16 -30,7%
isfj- 6 -11,5%
intp- 6 -11,5%
estj- 4 -7,7%
entj- 3 -5,8%
enfj- 3 -5,8%
enfp- 3-5,8%
intj- 2 -3,8%
infj- 2 -3,8%
estp- 2 -3,8%
infp- 2 -3,8%
istp- 1 -1,9%
isfp- 1 -1,9%
entp- 1-1,9%
esfj - 0
esfp - 0

Nestyďte se nám napsat své výsledky do komentářů :-)
A kdyby byl jakýkoliv problém (jakože nějaký jistě nastane. Minimálně s tím jejich testem), taky dejte vědět do komentářů.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Isilien Isilien | E-mail | 31. března 2020 v 10:40 | Reagovat

To je zajímavý článek... Obdivuji Vás, že jste si s tím daly takovou práci :-) . Jinak, vyšlo mi 54%... Ale netuším, co to znamená 😅.

2 mittalmar mittalmar | 31. března 2020 v 12:09 | Reagovat

[1]: Děkujeme!
No, ale čeho? :-D
Ten test Ti buď rovnou vyhodí ten typ, nebo Ti napíše, že to nelze vyhodnotit a vyhodí ti tam osm výsledků (introverted intuition, extraverted feeling...) v procentech. Když mi to sem zkopíruješ, napíšu Ti nejpravděpodobnější typ. Vím, je to hodně komplikované, ale v tomhle je ten test vážně nejpřesnější... :-D

3 Isilien Isilien | E-mail | 31. března 2020 v 12:43 | Reagovat

Tak na podruhé mi test dal přímý výsledek :-D .INFP... Dobrá, to jsem nečekala :D .

4 mittalmar mittalmar | 31. března 2020 v 15:30 | Reagovat

[3]: Tak to je skvělé! :-)

5 Lennonka Lennonka | 5. dubna 2020 v 14:45 | Reagovat

Dost mi v úvodu článku schází představení jednotlivých os. Těžko přetěžko lovím z paměti, co které písmenko znamená, a někdo to možná i slyší úplně poprvé. Je to škoda, protože tím pádem je celý článek bez externího nastudování nesrozumitelný.
Mimochodem: Plánujete letos pořádat Semenáček? Obvyklá doba vyhlášení už minula a nikde nic nevidím, ani oznámení o skluzu (který se, jasně, asi dá v aktuální situaci čekat). Rozhoduje se ještě téma (případně úprava pravidel), anebo prostě nebude? Uvítali byste třeba nějakou pomoc? (I když radši bych se účastnila než pomáhala s organizací.)

6 Flinding go-fuilin Flinding go-fuilin | E-mail | 9. dubna 2020 v 13:39 | Reagovat

O paráda! Už dříve jsem marně hledal MBTI pro Silmarillion. :D To muselo dát práce.

7 Neklan Neklan | 13. dubna 2020 v 22:44 | Reagovat

Celerbrambor

XD

(Tedy ne že by to byl zrovna můj typ.)

8 mittalmar mittalmar | Web | 20. dubna 2020 v 16:44 | Reagovat

[5]: Díky za dotaz i nabídku pomoci. Okolnosti dalšího ročníku soutěže jsou nyní v řešení, do konce května buď budou zveřejněny propozice nebo bude min. letošní ročník zrušen. Vše se dozvíte snad i tady (blog.cz nám poslední dobou dělá hodně problémy s vydáváním článků) a určitě na facebooku Mittalmaru a Gondorského semenáčku.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama