Sedm kamenů - 1. část

10. září 2018 v 11:57 | Irith |  Blog
Něco málo o letošní Radostinového hře jste se mohli dozvědět z šifrovací soutěže, která zde na blogu probíhala a do které byly použity právě šifry ze hry. Teď přišel čas na jakousi reportáž. Vzhledem ke složitosti hry jsem se ale rozhodla reportáž vytvořit z herního scénáře, doplněným o fotky a postřehy. Tato "reportáž" bude mít z důvodu rozsahu dva díly.
Jedná se o poupravený herní scénář takový, jaký ho měly k dispozici cp.

Herní mechanismus je vysvětlem ve scénáři jako takovém. Kurzívou jsou uvedeny zprávy, které hráči hledali v terénu (a dalo jim to mnohdy zabrat :-) ). Tučně jsou uvedeny odpovědi na otázky.
Cp byly Irith s Tani. Tani hrála Loriena a všechny postavy, Irith se zhostila role průvodce - Maiar snů a později korunovaného krále.Začátek

Skupina přijde na místo. Tani se odběhne převléknout za Loriena. Irith je usadí.

Irith: "Oči se vám pomalu začínají klížit, slunce příjemně hřeje a vy cítíte, že se propadáte do snu…"

Tani (jako Lorien) - nahlas a velitelsky - "Otevřete oči!"

"Vítejte, poutníci. Jsem Irmo Lorien, pán spánku a snu a přivedl jsem vás sem, na Cestu snu, místo mezi Valinorem a Středozemí, abychom si mohli promluvit. Od posledního vítězství nad Temnotou už uplynuly celé dva věky. Jak vidíte, svět už se zase začíná propadat stínu. Dva věky minuly a na Ardě snad již není nikdo Věrný, nikdo, kdo by věřil. Elfové, trpaslíci i skřeti jsou dávno mrtvi nebo pryč a nezůstal nikdo, kdo by pamatoval. Přišla vláda lidí, vláda dětí slunce, ale není to taková vláda, jaká by měla být. Jistě i vy cítíte Morgothovy temné spáry, které svět dusí a svírají. Lidé propadli stínu. Bratr vraždí bratra a syn otce. Lidé ve své pýše ničí samotné základy země, zapomínají staré úmluvy a slova věrnost a čest v jejich srdcích již nemají místo. Tvrdí, že se neklaní žádnému bohu, ale my vidíme, že slouží Morgothovi. Vidíme a obáváme se toho, co by mohlo přijít.

A proto se Soudný kruh Valar rozhodl lidstvu uštědřit pohromu, ránu, která je přivede zpět na správnou stezku. Ránu, která zničí všechny, kteří se ve své pýše nazývají pány tvorstva." (Dramatická pauza, Irmo zvedá ruce, gestikuluje, oči mu planou…)

"Ale jsou tací, kteří si nepřejí zkázu lidstva. Kteří plakali nad potopením Númenoru a nechtějí, aby Edain postihl další takový osud. Ne všichni z králů a královen si přejí zničení. A proto se Valar rozhodli dát lidstvu poslední šanci. Poslední možnost, jak se zachránit. Byli jste vybráni Vy, poslední z věrných, poslední, kdo ještě ctí staré pořádky a úmluvy. Poslední, kdo vědí a pamatují si. Nezbyl nikdo jiný. Pokud se této šance nechopíte Vy, upadne celý rod Druhorozených do zkázy a záhuby.

Ne všichni z králů a královen si přejí vaše zničení, ale jsou ve většině. Vaším úkolem bude přesvědčit je, že Edain si zaslouží ještě jednu šanci. Musíte si vzpomenout na dávné příběhy z minulosti, na slávu a statečnost dětí slunce a ukázat, že lidé nejsou zcela ztracení. Že hrdinství a slitování měli v jejich srdcích místo tehdy, stejně jako teď."

Pokynem ruky zavolá druhou postavu, Maiar snů (Irith).


Maia: "Vzpomeňte si na starou říkanku:

Vysoké lodě, vysocí králové, třikrát tři, copak si přivezli z tonoucí země po moři? Sedm hvězd, sedm kamenů a strom bělostný.

Doba králů minula ale ještě tu je, poslední z linie Elendilovy, poslední, kdo může sjednotit Středozem, přinést mír a zachránit Edain. Ale bílý strom, znak králů, je ztracený a nikdo neví, kde teď roste. Vaším úkolem bude následovat říkanku. Najít sedm kamenů, sedm připomínek hrdinských činů vašich předků, s jejich pomocí najít sedm hvězd a nakonec nalézti i Bílý strom. Jen když ten objevíte, bude se moci Nástupce vrátit na svůj právoplatný trůn, Valar se nad vámi slitují a lidský rod bude zachráněn.

Budete se muset rozdělit na dvě skupiny. Tvář světa se totiž změnila natolik, že již není možné nalézt místa ze starých příběhů jen tak. Mnoho z nich se změnilo k nepoznání, z mnoha krásných měst zbyly jen ruiny, dávné řeky už netečou svými koryty a samotné základy světa byly pozměněny a zprohýbány. Vy se tak budete muset rozdělit na dvě skupiny.

Jedna se vrátí do Středozemě a bude hledat a nalézat oněch sedm dávných kamenů. A druhá bude pokračovat s mým pánem, Lorienem Cestou snů do Valinoru, kde se pokusí nalézt ty, kteří byli dávným příběhům přítomni, promluvit s nimi a z jejich rad vyčíst, kde se kameny nalézají."

Lorien : "Kdo z vás se vrátí nazpět, bude bloudit po tváři Země a pokusí se najít Kameny?"

(Přihlásí se první skupinka.)

Lorien: "Vám dávám mapu. Svět se změnil a není tak podle starých map možno najít správná místa. Vašim úkolem bude navštívit následujících sedm míst, kde se odehrávaly příběhy vašich předků:

- Údolí, kde Finrod Felagund kdysi nalezl Beorův lid a ty z Edain, kteří se dokázali odprostit od Temnoty a přešli na Západ do Středozemě.

- Zbytek ostrova, kde kdysi žili Beren s Luthien, smrtelník a krásná elfí paní, kteří vyrvali silmaril samotnému Morgothovi.

- Tol Morwen a náhrobek rodu Húrinova. Náhrobek Túrina Turambara, prokletého v Sudbě, který zabil strašlivého Glaurunga.

- Zbytky slovutného Gondolinu, kde byl uzavřen druhý slavný svazek mezi edain a eldar. Kde Tuor pojal za manželku Idril a z jejich spojeí vyšla nová hvězda.

- Nan Tathren, Vrbovou zemi, kam se uchýlili uprchlíci ze ztraceného Gondolinu a kde žil Earendil mořeplavec, naděje a vyslanec lidí i elfů, ten, který jediný mohl mluvit za oba rody, doplul do Valinoru a prosil za osudy obou.

- Trosky Númenoru, který dlouhé věky spočíval na dně moře. Poslední pozůstatky Eleny, ostrova hvězdy. Zvané Adúne či Númenor. Ostrova rodu Elrosova, který padl do stínu.

- Ruiny Minas Tirith, města, kde byl korunován poslední velký král mezi lidmi, který na dlouhé a dlouhé věky započal vládu míru a blahobytu. Místo, kde na trůn usedl Aragorn II.


Mapa je jen přibližná, kam přesně máte jít a co máte dělat, to musí zjistit druhá skupina. Vaše technologie Edain je již natolik pokročilá, že se jistě dokážete hlasem spojit i na velké vzdálenosti. Až podle pokynů dojdete na místo, musíte tam najít onen hledaný kámen. Ale který to má být? To se také musíte dozvědět jinde a od někoho jiného."


Maia: "Ať teď předstoupí druhá skupina. Skupina těch, kteří půjdou Cestou snů do Valinoru a pokusí se rozplést zamotaná vlákna minulosti."


(Předstoupí druhá skupina.)


Vy budete dovedeni do Valinoru. Průvodce Vám budu dělat já, Maia snů, protože můj pán Lorien musí dohlížet na své zahrady a vyslána jsem tedy byla já. Již víte, slova kterých starých příběhů budete hledat. Budete mít možnost požádat vždy o setkání s jedním pamětníkem starobylých událostí. Z rozhovoru s ním pak budete muset zjistit, kde přesně se uložení Kamene nachází. Toto budete muset sdělit první skupině. Až zjistíte, co a kde hledáte a první skupina Kámen opravdu nalezne, budete muset najít Hvězdu, ke kameni se vztahující. Bude přímo u Kamene, poznáte to. Vám dávám tento list" - dá druhé skupině hvězdnou mapu apod. "První skupina bude mít za úkol popsat vám Hvězdu, kterou nalezla na Kameni. Vy pomocí tohoto klíče najdete, o kterou hvězdu se jedná, a z ní pak snadno odečtete první indicii, kde roste poslední semenáček Bílého stromu.


Lorien: "Těchto kamenů a hvězd je sedm. Až objevíte všechny kameny, měli byste mít sestaveny souřadnice, kde se nachází Bílý strom. Úkolem první skupiny bude tento strom najít a přinést sem."


Maia: "Druhá skupino, váš úkol ale nebude tak jednoduchý. Nebude vám řečeno, kterého pamětníka dávných událostí máte oslovit ani jaký kámen hledáte. Obdržíte vždy zašifrovaný list. Po jeho rozluštění zjistíte, koho máte požádat o rozhovor. Až mi toto jméno sdělíte, já budu moci dotyčného požádat, aby přišel, navštívil Vás a promluvil s Vámi. Taktéž dostanete hádanku. Její odpovědí je kámen, který hledáte."


Lorien: "Důležitou věcí taktéž je, že se musíte vždy domluvit, který dávný příběh se pokusíte rozplést. Aby první i druhá skupina byly sladěné a nestalo se, že první skupina bude hledat ztracený Gondolin a druhá skupina přitom bude řešit události příběhu Túrina Turambara. Po dotazech budete mít prostor domluvit se, v jakém pořadí půjdete a budete kameny hledat. Toto jest váš úkol."


Lorien pokyne: "Odveď prosím první skupinu po Cestě snů zpět do Středozemě."


Finrod - Počátek

- laskavý
- mluví o utrpení lidí
- mluví o pokažení lidí

Vaše cesta začíná tam, kde železné stroje přejíždějí přes cestu. Nad vámi se klene most, na němž najdete letopočet, kdy byl postaven.

Před sebou vidíte rozcestí. Nachází se v údolí, kde jsem poprvé nalezl předky Edain. Vysíleni dlouhou cestou odpočívali ukryti před zraky služebníků Temnoty a v jejich srdcích stále planula jiskřička naděje, již téměř udušená dlouhým utrpením.

Přišel jsem za nimi v noci a sám. Vedlo mě k nim srdce a letmý záblesk myšlenky. Všichni spali, s očima zavřenýma. Tiše oddechovali, když jsem mezi nimi procházel. Uchopil jsem harfu, která tam ležela. Hrubá, dřevěná harfa, která se ale rozezněla mnohými tony, když mi bylo dáno dotknout se strun.Říká se, že ve vodě se stále nachází ozvěna hudby Ainur. Možná že i vy naleznete otisk mé hudby ve vodě. Vidíte potok, plynoucí kolem obrovité, téměř suché vrby? Ponořte se do jeho hlubin, ponořte se do dvou temných otvorů, kterými potok protéká, a hledejte. Snad vám má hudba napoví, co dál.


Pokračujte cestou na jihozápad. Po pravé straně uvidíte několik vrb. Hledejte v koruně jedné z nich.


Předci lidí museli při své cestě na západ překonat hory a mnohé horské průsmyky. Tvář země se od té doby změnila a hory zmenšily, ale přesto povede vaše další cesta do kopce podél skalky. Pokračujte několik metrů v zadaném směru, poté pokračujte cestou vlevo nahoru (v dnešních časech označená zeleným znamením).

Na rozcestí se nacházíte, říkáte. Neznám ty země, nebyl jsem tam, slyšel jsem však mnohá vyprávění od Beora a jeho druhů. I oni bloudili a hledali cestu, i oni se mnohokrát nacházeli na rozcestích. Řekněte, vlevo od sebe vidíte ceduli, jaké má číslo?

Ano, pokračujte dále cestou doleva a jděte tak dlouho, dokud neuvidíte po pravé straně velkou žlutou ceduli s obrázky nějakých zvláštních věcí, které vy, Edain, tak často používáte, když se chcete někam dostat a nemáte koně.

Ale lidé si tenkrát museli pozorně všímat věcí okolo sebe. Všude na ně číhalo nebezpečí a Morgothova mysl neusínala. Po cestě z rozcestí sem jste minuli ještě jednu ceduli. Co na ní bylo napsáno?

Pokračujte dále po této cestě, až dojdete k domu se zelenou střechou. Je na něm napsané číslo, jaké číslo to je?

Vidíte, kraj temní a vy se blížíte k místu, kde Morgoth nechal stavět svůj dům. K místu, odkud jen ti nejstatečnější dokázali odejít, dostat se pryč a vytěsnit ze svých myslí vzpomínku na černou temnotu a zářivého boha, který v ní přebýval. V zahradě vpravo od vás vidíte podobiznu Utumna a jakousi podivnou postavu východních krajů, která se po žebříku drápe do koruny stromu. Snad východňan, v hrůze prchající před tím, jehož jméno přestalo být vyslovováno? Jakou má východňan barvu oblečení?

Pokračujte dále. Cesta temní a vy před sebou vidíte rozvaliny toho, o čem jsem já slyšel jen vyprávět. Zbytky strašlivého Domu, místa hrůzy a utrpení, místa zkažení lidí, místo počátku vaší zkázy. Hledejte červené kameny, barvou se lišící od ostatních. Jeden z nich je ten, který hledáte.


Elwing - Earendil

- nesnáší Feanorovce
- hrdá


K tomu, abyste mohli najít, pochopit co hledáte, musíte projít stezku vody, stezku vod Sirionu, v jejímž ústí našel můj manžel svůj domov, v jejímž ústí jsem porodila naše dva krásné syny a v jejímž ústí mnozí z našeho lidu nalezli svou smrt.

Vaše cesta počítá ve Vrbové zemi, Nan Tathren, kde Earendil a lid uprchlý z krásného Gondolinu našel na chvíli odpočinek a klid. Cítíte klid a pohodu této země? Kolem vás se tyčí staleté vrby a v jejích útrobách snad naleznete část poselství Earendilova. Vždyť vše, co se stalo je vryté v zemi a vrby nezapomínají, nezapomínají na žal, který zde skrápěl zemi, nezapomínají ani na hvězdu mého muže, když poprvé prozářila jejich koruny.

Mnohé, co bylo, už není a i Sirion změnil svůj tok. Musíte pokračovat proti proudu až k obrovitému mostu.

Dejte se po velké cestě doleva. Stoupejte do kopce, vždyť ani cesta z Nan Tathren k ústí Sirionu jistě nebyla lehká. Běžte až nahoru.

Kterou cestou se teď dát? Nevím, vzpomínám, co mi můj muž říkal? Snad… po cestě nahoru jste minuli ceduli, kde byl název místa, kolem kterého procházíte. Byly to tři slova, mezi prvním a druhým byla pomlčka. Jak se ono místo nazývá? Opatřilka - Červený lom

Ano, jistě, už vím! Dejte se doleva, pokračujte cestou dolů, až před sebou uvidíte tok řeky. Tok Sirionu, který se právě zde vléval do moře. Ano, shlížíte na náš domov, místo, kde jsme tak šťastně žili. Kde jsem se vdala, kde jsem porodila syny. A kde jsem se musela dívat na prolévanou krev vrahů, kteří přišli pro to, co mí prarodiče vynesli za cenu obrovské bolesti z Morgothovy pevnosti. A právě zde schoval můj muž věc, kterou hledáte. Říční perla, jakých najdete tisíce. Však tuto darovala Idril její teta, Earwen z Alqualonde, šperk, který Idril nosila na své bílé hrudi a který darovala při narození svému synovi. Perlu naleznete tam, kam padla, když naše město vydrancovali Feanorovi synové (stranou: budiž věčně prokleti!). Naleznete ji tam, kde se perly nachází. V řece.

Chce po nich vyobrazení svého muže a svých synů (druhá skupinka kreslí obrazy)

V řece pod dřevěným mostem.

V řece pod kamenem.

Na kámen ukazuje spletenec kořenů.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Ithilwen Ithilwen | 17. září 2018 v 13:47 | Reagovat

Ach joo! Tak bych chtěla na nějakou z vašich mittalmarovských akcí, ale spoléhala jsem na to, že tady vyjde pozvánka a nepřemýšlel a jsem o tom, že by to mohlo být jinak...
Vy si tam užíváte a já marně čekám na pozvánku...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama