Rodokmeny - Bulvové

12. srpna 2017 v 8:02 | Irith |  Hobitosloví
Nebyla by řada na další zajímavý rodokmen? Tentokrát takový, který se v českém vydání PP nevyskytuje.


BulvovéAdalbert - Narozen 2901 (1301) a zemřel 2997 (1397) (96). Byl syn Rudiberta a Ametysty. Vzal si Gerdu Bulíkovou a měl s ní syna Filiberta. Adalbert je německá varianta Vojtěcha. Vzniklo ze slova adalberath a znamená nádherný.


Adalgar - Narodil se 2815 (1215) a zemřel 2914 (1314) (99). Měl sestru Adaldridu, která si vzala Marmadoka Brandoráda. Adalgarovi rodiče byli Dina a Gundahar. Měl tři děti Rudigara, Rudiberta a Rubínu. Adalgar znamená vznešený muž a je to (opět) germánské jméno.


Alfrida - Příjmením from the Yale, což tedy, dle mých propočtů, znamená ze Člunku (takže mohla být Bulvová, podobně jako Diamanta z Dlouhé Stráně byla Bralová???). Takže Člunková. Vzala si Gundolfa Bulvu. Měla tři syny Gundahara, Rudolfa a Gundahada. Alfrida pochází ze jména Alfrid, tedy Alfred. Což je složenina ælf, tedy elf a ræd, tedy rada. Takže něco jako elfí rada.


Ametysta - Původně Troubilová, vzala si Rudiberta. Měli syna Adalberta. Jméno objasňovat nemusím, že?


Belba - Teta Bilba Pytlíka. Narodila se roku 2856 (1256). Byla dcerou Munga Pytlíka a Laury Ponravové. Její bratr Bungo byl otec Bilba. Její další, mladší sourozenci byli Longo, Linda a Bingo. Belba si vzala Rudigara Bulvu a měli syna Herugara, který byl děda Cvaliho a Estelly. Belba zemřela roku 2956 (1356) (100). Belba je jakýsi druh pavoukovce, tedy pancířníka. Asi to ani nemá český název, ale je to malé a má to hodně nohou. A má to být druh půdního roztoče. Jo, přesně podle malého zemního brouka bych se chtěla jmenovat.


Kora - Jinak Dobráčková, vzala si Rudolfa Bulvu. Měli syna Fastolfa. V původní hobitštině zní její jméno Coro, či Core. Core je anglické slovo a znamená jadřinec, jádro, nebo dužina. Koré znamená ve starořečtině dívka.


Dina - Dina Kopálová si vzala Gundahara Bulvu, měli syna Adalgara a dceru Adaldridu. Dcera Adalgara - Rubína, byla matka Droga Pytlíka, otce Froda. Adaldridin syn Hrdomír byl otcem Primule, matky Froda. Dina je tedy po otcovské i mateřské straně prapraprababička Froda. Dina znamená v angličtině "z údolí" a v hebrejštině "soudce". Dina je také druh pijavic. A pokud si to převedete do hobitské koncovky o, tedy Dino, tak Dino plant je rostlina zvaná též pouštní růže, latinsky Selaginella Lepidophylla.


Fastolf - Narodil se 2810 (1210) a byl prastrýc Bilba. Jeho rodiče byli Rudolf Bulva a Kora Dobráčková. Vzal si Macešeku Pytlíkovou a jména jejich potomků nejsou známá. Jméno je složenina slov fast - pevný a wulf - vlk.


Filibert - Narozen 2949 (1349) jako syn Adalberta Bulvy a Gerdy Bulíkové. Vzal si Makulku Pytlíkovou. Zúčastnil se Večírku na rozloučenou a zemřel v roce 22 Č.V. (101). Jméno znamená "plný záře" a pochází ze slov filu a berth (fullbright). Je to jméno Germánského původu.


Cvalimír - Tak jako zkratka z českého Cvalimír je Cvali, tak z původního Fredegar Fatty, což znamená to samé a asi to vypovídá o jeho figuře. Cvali se narodil 2980 (1380) jako syn Odovakara Bulvy a Rosamundy Bralové. Měl sestru Estellu, která si vzala Smíška Brandoráda. Jeho prapředek byl i Gerontius Bral, který byl též předek Pipina, Smíška a Froda. Jeho rodina bydlela v Brodku v Mostoluzích ve Východní čtvrtce. Cvali byl se svou rodinou na Bilbově večírku. Byl velký kamarád Froda a v roce 3018 (1418) mu pomáhal přestěhovat se do Studánek. 22. září pak spolu s ním a ostatními oslavil ve dnu Pytle Bilbovy a Frodovy narozeniny a vyrazil napřed se Smíškem a posledním vozíkem do Studánek. Měl Froda opravdu rád, ale nijak netoužil potom vypravit se s ním na smrtelně nebezpečnou cestu, takže zůstal ve Studánkách a snažil se co nejdéle vyvolávat dojem, že Frodo neodešel. 30. září byl ve Studánkách napaden třemi z Nazgulů. Cvali uprchl zadními dveřmi a pomocí Volání Rádovských vzbudil poplach. Když se správa Kraje dostala do Lotových rukou, Cvali organizoval partizánský odboj a byl se svou skupinou zbojníků skryt v Jezevčinách ve Zjizvených kopcích. Ale Cvali byl vykouřen a zavřen v Zamčených děrách, odkud ho vysvobodili až čtyři cestovatelé, když se vrátili a svrhli Šarkanovu vládu. Ale Cvali byl tak vyhublý, že ho z vězení museli odnášet a Cvali se mu rozhodně říkat nedalo.

V Návratu stínu (nikdy nedokončený a nepublikovaný čtvrtý díl Pána Prstenů) měl mít Cvali mnohem větší roli, ale Tolkien tuto knihu nakonec nedopsal. Jako malá anomálie Cvaliho nepřímé přítomnosti tak zůstává jen počet Smíškových poníků, se kterými se vydali do Starého hvozdu - bylo jich pět. Jméno se skládá ze slov ferdi - mír a gar - kopí. Fredegar je germánské jméno a asi budete znát Fredegarovu kroniku, kterou napsal franský kronikář a je to jediný doklad o Sámově říši.


Gerda - Původně Bulíková, dcera Uffa Bulíka a Safíry Doupalové. Měla staršího bratra Gruffa. Gerda si vzala Adalberta Bulvu a měla s ním syna Filiberta. Zemřela v roce 3004 (1404) a narodila se roku 2904 (1304) (100). Gerda je staré Norské jméno bohyně Gerðr, bohyně zahradnictví a zemědělství a znamená oplotit. Gerda je jinak též jméno pro bez černý.


Gundabald - Narodil se roku 2822 (1222) jako syn Gundahada. Vzal si Šalvěj Brandorádovou a měli spolu syna Theobalda. Jméno se skládá z gund, tedy bitva a bald, tedy odvážný.


Gundahad - Syn Gundolfa Bulvy a Alfridy z Člunku. Měl syna Gundabalda a dva bratry Gundahara a Rudolfa. Narodil se 2780 (1180).


Gundahar - Narozen 2777 (1177) jako syn Gundolfa a Aldridy, měl dva mladší bratry. Vzal si Dinu Kopálovou a měl s ní dvě děti Adalgara a Adaldridu. Adalgar byl dědeček Droga Pytlíka a Adaldrida babička Primule Brandorádové. Gubdahar byl tedy po obou stranách předek Froda Pytlíka. Gundahar zemřel v roce 2875 (1275). Gundahar je germánské jméno a pochází ze slova Günther. Slovo je opět složené, první část už znáte a hari znamená válečník. Günther je postava ze ságy Prsten Nibelungů a je to Burgundský král, který s pomocí Siegfriedovou zvítězí v turnaji o ruku islandské královny Brunhildy a vezme si ji za ženu.Gundolfo - Hlava rodiny, narozen 2731 (1131), vzal si Alfridu z Člunku a měl s ní tři děti Gundahara, Rudolfa a Gundahada. Zemřel roku 2830 (1230) (99).Heribald - Narodil se 2951 (1351) jako druhé dítě Vilibalda Bulvy a Prisky Pytlíkové. Měl dva sourozence Vilimara a Noru. Byl se svou matkou a sourozenci na Bilbově oslavě. Jeho otec se jí nemohl zúčastnit, neb zemřel o rok dříve. Jméno se skládá ze dvou slov. Heri - bojovník a bald - odvážný. Je to severské jméno.Herugar - Syn Rudigara a Belby Pytlíkové, manžel Jasmíny Bulíkové. Měli spolu syna Odovakara. Herugar byl tedy děda Cvaliho a Estelly. Narodil se 2895 (1295) a zemřel 2990 (1390) (95). Herugar znamená válečné kopí.Jasmína - Dříve Bulíková, dcera Huga a Donamiry. Měla bratra Jaga. Vzala si Herugara Bulvu a měla s ním syna Odovakara.Nina - Původem Lehkonožková, vzala si Theobalda a měli syna Vilibalda. Nino je druh banánů.Nora - Narozena 2960 (1360), byla na Oslavě. Její rodiče byli Vilibald a Priska Pytlíková. Měla dva bratry, Vilimara a Heribalda. Nora je jméno z latinského Honor, tedy čestný. Je známa jeho varianta jako Honoria, Eleonora nebo Noreen. Je to nejčastější norské dívčí jméno. A Honorium je anglické jméno pro druh rostlin známých jako Ornithogalum, tedy snědek.
Odovakar - Narozen 2935 (1335) jako syn Herugara Bulvy a Jasmíny Bulíkové. Odovakar si vzal Rosamundu Bralovou a žil s ní v Brodku v Mostoluzích. Spolu měli dvě děti - Cvaliho a Estellu. Celá rodina byla na Bilbově Večírku. Odvakar zemřel v roce 10 Č.V. (96). Odovakar se skládá z aud - zdravý a vacar - ostražitý. Odoacer bylo to též jméno legendárního římského krále.


Maceška - Narozena 2812 (1212) jako dcera Balba Pytlíka a Beryly Bulíkové. Měla čtyři sourozence. Munga, Ponta, Larga a Lily. Maceška si vzala Fastolfa Bulvu a měla s ním několik dětí.


Makulka - Narozena 2944 (1344), byla dcera Falka Pytlíka ze Cvalíků. Vzala si Filiberta Bulvu a šla na Bilbovu Oslavu.


Priska - Dříve Pytlíková, narozena 2906 (1306), dcera Pola Pytlíka. Měla staršího bratra Poska. Vzala si Vilibalda Bulvu a měla s ním tři děti Vilimara, Heribalda a Noru. Pravděpodobně navštívila Oslavu ve svých 95 letech. Prisca je italská forma jména Priscilla, což znamená starý. Gladiolus Priscilla je růžová květena z rodu mečíků.


Rosamunda - Narozena 2938 (1338) jako dcera Sigismonda Brala. Měla mladšího bratra Ferdinanda. Rosamunda si vzala Odovakara Bulvu a měla s ním dvě děti - Cvaliho a Estellu. Jméno je středověké a skládá se z rosa munda, což je latinské označení pro čistou růži, ale pochází to z hros, tedy kůň a mund, tedy ochrana.


Rudibert - Narozen 2860 (1260) jako syn Adalgara. Měl sourozence Ridigara a Rubínu. Vzal si Ametystu Troubilovou a měl s ní syna Adalberta. Rudibert je germánské jméno.


Rudigar - Narozen 2855 (1255), syn Adalgara a měl dva sourozence. Vzal si Belbu Pytlíkovou - teta Bilba, a měl s ní syna Herugara - dědeček Cvaliho. Zemřel 2948 (1348) (93). Byl hlavou rodiny Bulvů. Rudigar je složenina z hrod, sláva a gar, kopí. Je to starogermánská varianta Hrothgar, dnešní Roger. Hrothgar je dánský král z Beowulfa.


Rudolf - Syn Gundolfa a Alfridy měl bratry Gundahar a Gundahada. Narodil se 2778 (1178). Vzal si Koru Dobráčkovou a měl s ní syna Fastolfa. Rudolph je z hrod - sláva a wulf - vlk.


Šalvěj - Původně Brandorádová, narozena 2826 (1226), byla nejmladší dcera Sadoka, měla dva starší bratry. Vzala si Gundabalda Bulvu a měli spolu syna Theobalda.


Theobald - Syn Šalvěje a Gundabalda, narozen 2861 (1261). Vzal si Ninu Lehkonožkovou. Měli spolu syna Vilibalda. Theobald se skládá z theud - lid a bald - odvážný. Theobald byl merovejský franský král.


Vilibald - Narodil se 2904 (1304) jako syn Theobalda a Niny. Vzal si Prisku Pytlíkovou a měl s ní tři děti. Vilimara, Heribalda a Noru. Zemřel roku 3000 (1400) (96). Wilibald je z wilja, přání a bald, odvážný. Wiillibald byl středověký biskup, později prohlášen za svatého.


Vilimar - Narozen 2947 (1347), syn Vilibalda a Prisky. Měl dva sourozence Heribalda a Noru. Byl na Bilbově Večírku. Willimar je germánské jméno, obsahující wilja - přání a maru - známý, slavný.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 drozd drozd | 14. srpna 2017 v 19:47 | Reagovat

Moc díky za tyhle rodokmeny!
Nádherně si v nich rochním! :-)
Fakt skvělý!!!

2 Irith Irith | Web | 15. srpna 2017 v 22:20 | Reagovat

[1]: Není vůbec zač, jsem ráda, že si je někdo opravdu užívá.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama