Rodokmeny - Brandorádi

2. května 2017 v 16:12 | Irith |  Hobitosloví
To je tak, když se vrátíte z dokonalé akce a najednou zjistíte, že máte vydat článek a Rozepsané zejí prázdnotou... ale Rodokmeny nám ještě chvilku vydrží.
Dnes se bude povídat o Brandorádech a Aredhel, jakožto i další konečně zjistí, kde že je ta letopočtová chyba co o ní pořád mluvím.Brandorádi


Adaldrida - Dříve Bulvová, prababička Froda a pra-prababička Smíška. Narodila se roku 2818 (1218) Třetího věku. Její rodiče byli Gundahar a Dina Bulvovi a měla staršího bratra Adalgara. Vzala si Marmadoka "Panovačného" a měla s ním dvě dcery a dva syny - Hrdomíra a Orgula. Co se týče jména, tak nějak nevím. Adaldrida jako taková neznamená nic. Rozdělila bych to na dva výrazy Adal a Drida. Adal znamená něco jako vznešená, z dobré rodiny. Je to starogermánské jméno a pochází z něho třeba jméno Adéla. Drida, neboli též Tryth či Modtryth je jméno manželky mercijského krále Offy, ze staroanglického eposu Beowulf.


Laskavka - Dcera Hrdomíra a Mirabelky. Teta Froda Pytlíka. Laskavka se narodila roku 2904 (1304) a zemřela 2998 (1398) (94). Měla staršího bratra Rorimaka a pět mladších sourozenců. Saradase, Dodinase, Asfodelu, Dinodase a Primuli. Laskavec je nápadná květina s fialovými květy. Ale je to také poetický výraz pro květinu, která nikdy neuvadá.


Berilak - Narozen 2980 (1380), bratranec Smíška Brandoráda. Berilak byl syn Merimaka, bratra Saramíra. Zúčastnil se Bilbovy Oslavy. Jméno by teoreticky mohlo pocházet z již známého berylu, což je ovšem zvláštní, protože hobití chlapci nedostávali jména podle drahokamů.


Vlaštovička - Dcera Seredika a Hildy, narozená 2994 (1394). Měla dva starší bratry Doderika a Ilberika. Zúčastnila se i té Oslavy (ale bylo jí sedm). Anglické jméno Celandine pochází z řeckého slova, které označuje vlaštovku. Mimo to jsou celandine tři rostlinky. Dva druhy máku a jeden druh pryskyřníku.


Dinodas - Narodil se roku 2916 (1316) a zemřel 3010 (1410) (94). Byl syn Hrdomíra a Mirabelky. Měl šest sourozenců. Rorimaka, již zmíněnou Laskavku, Saradase, Dodinase, Asfodelu a Primuli. Tady mám dojem, že původ jména můžu určit velice, velice přesně. Dinos je totiž druh řecké mísy. Jméno doslova znamená šálek na pití.


Doderik - Narozen 2989 (1389) a opět se zúčastnil i Večírku (12 let). Byl syn Seredika a Hildy a měl dva mladší sourozence. Ilberika a Vlaštovičku. Jméno pravděpodobně pochází z keltského Theodorich, tedy "vládce lidu".


Dodinas - Životní data jsou tady 2911 (1311) a 2999 (1399) (88). Syn Hrdomíra a Mirabelky. Měl sourozence Rorimaka, Laskavku, Saradase, Asfodelu, Dinodase a Primuli. Jméno může pocházet od sira Dodinase le Savage, rytíře kulatého stolu.


Esmeralda - Matka Smíška a manželka Saramíra "Marnotratného". Narodila se roku 2936 (1336) jako dcera Adalgrima a sestra Paladina a tří hobitek. Byla také teta Pipina. V roce 3008 (1408) se stala po boku svého manžela Paní Rádovska (používá se tento obrat?). V roce 3001 (1401) byla na Bilbově večírku. Jméno pochází ze slova smaragd (latinsky emerald).


Estella - Narodila se roku 2985 (1385) jako dcera Odovakara a Rosamundy a sestra Cvaliho Bulvy. Její rodiny žila v Brodku a byla to jedna z nejvýznamnějších rodin v Kraji. Zemřela někdy před rokem 63 Čtvrtého věku. Co se týče jejího jména, vydám o tom ještě samostatný článek, protože je to asi na tři stránky.


Hrdomír - Zvaný Plecitý - a známý svými velkolepými hostinami. Syn Marmadoka a Adaldridy. Bratr Orgulase a dvou hobitek. Pánem Rádovska se stal roku 2910 (1310). Narozen 2860 (1260) a zemřel 2963 (1363) (103). Pořádal velké oslavy, kam často zval i své přespolní příbuzenstvo, kupříkladu zeťe Droga Pytlíka. Ovšem tady je problém. Dle rodokmenů Hrdomír zemřel roku 2963 (1363), ale zase Primule s Drogem se dle knihy měli utopit v roce 2980 (1380). To by mu ale bylo 130 let. Takže tu asi něco nehraje. Nemohli se totiž utopit dřív, protože pak by zase nevycházely data u Froda. Takže spíše je chyba v rodokmenech. Vzal Mirabelku Bralovou a měl s ní sedm dětí. Rorimaka, Laskavku, Saradase, Dodinase, Asfodely, Dinodase a Primuli. Gorboduc (Hrdomír anglicky) byl legendární britský král.


Gorbulas - Syn Odgulase. Narozen 2908 (1308). Měl jednoho syna Marmadase.


Hrdomír - Zvaný Hloubil (je možné, že rozšířil Brandov) - Narodil se roku 2734 (1134) a zemřel 2836 (1236) (102). Vzal si Ibišku Tvrdohlavou (to je asi fakt příjmení) a měl s ní tři děti. Madoka, Sadoka a Maroka. Po něm se stal Pánem Rádovska jeho syn Madok.


Hana - Dívčím jménem Zlaťáková a manželka Pána Rádovska (2836 (1236) - 2877 (1277)) Madoka Hrdopýška. Měla s ním syna Marmadoka. Hanna Fuchsie je latinské jméno fuksie.


Hilda - Manželka Seredika Brandoráda a matka Doderika, Ilberika a Vlaštovičky. Byla dcerou Bruna Kšandičky, tedy bratra Lobelie. Měla bratra Huga Kšandičku. V roce 3001 (1401) byla na Bilbově Oslavě. Hilda se jmenuje víc květin. Jednak se tak říká Sasance hajní a jednak jedné žluté pokojové rostlině.


Ilberik - Narozen 2991 (1391) jako syn Seredika a Hildy. Měl dva sourozence Doderika a Vlaštovičku. Byl i na té Oslavě, ale bylo mu při tom devět. Jméno je zřejmě germánského původu a skládá se ze dvou slov. Alb, tedy elf a Ric, tedy pravidlo. Alberic je i trpaslík, který se objevil ve Wagnerově opeře Prsten Nibelungů.


Madok - Zvaný Hrdopýšek, v letech 2836 (1236) - 2877 (1277) Pán Rádovska. Narodil se 2775 (1175) jako syn Hrdomíra a Ibišky. Měl dva bratry Sadoka a Maroka. S Hanou Zlaťákovou měl syna Marmadoka. Madoc je keltské jméno neurčitého původu.


Ibiška - Příjmením Tvrdohlavá. Žena Pána Rádovska Hrdomíra Brandoráda. Měla tři děti - Madoka, Sadoka a Maroka. Malva (tedy Ibiška anglicky) je označení latinského jména pro sléz a samozřejmě také ibišek.


Marmadas - Narozen 2943 (1343), syn Gorbulase. Měl tři děti. Merimase, Mátu a Komonici. Byl na Bilbově večírku.


Marmadok - S přízviskem Panovačný, Pán Rádovska. Narodil se 2817 (1217), vzal si Adaldridu Bulvovou a zemřel 2910 (1310) (93). S ní měl čtyři děti. Hrdomíra, Orgulase a dvě hobitky. Byl synem Madoka a Hany. Marmadoc je keltské jméno, varianta Marmaduke. Vychází z Máel Máedoc, což znamená "žák sv. Maédoca", což by se mohlo vztahovat k jeho otci Madokovi.


Marok - Narozen 2782 (1182). Měl starší bratry Sadoka a Madoka. Syn Hrdomíra a Ibišky. Měl mnoho potomků.


Komonice - Dcera Marmadase a sestra Merimase a Máty. Narodila se 2985 (1386). Byla i na Bilbově Večírku, kde začala s Everardem Bralem tancovat uprostřed Bilbova proslovu na stole, protože se domnívala, že už skončil. Komonice je bylina se žlutými květy. Zajímavostí je, že v první verzi Silmarillionu se Melilot (komonice anglicky) měla jmenovat elfka později známá jako Lúthien Tinúviel.


Menegilda Zlatíčková - Babička Smíška a matka Saramíra a Merimaka. Vzala si Rorimaka Brandoráda, Pána Rádovska. Jméno se dá rozdělit na dvě slova. Meneg, tedy mnoho a Hild, tedy bitva.


Máta - Sestra Komonice a Merimase a dcera Marmadase se narodila roku 2983 (1383). Proto se zúčastnila i Oslavy. Jméno snad osvětlovat nemusím.


Merimak - Syn Rorimaka a Menegildy a bratr Saramíra. Jeho životní data jsou 2942 (1342) - 3030 (1430) (88). Měl jednoho syna Berilaka. Zúčastnil se Oslavy. Merimac, zní keltsky a dá se rozdělit na dvě slova. Meri, tedy něco jako Merry, odvozeně Kali a tedy s významem veselý a mac, což znamená syn. Také je jméno Merimac podobné původnímu indiánskému slovu Merrimac.


Merimas - Nejstarší dítě Marmadase. Bratr Máty a Komonice. Narozen 2981 (1381) a byl i na Večírku. Opět stejný slovní základ jako Merimak a Meriadok.


Mirabelka - Za svobodna Bralová, jedna z dcer Gerontia Brala. Měla jedenáct sourozenců. Hromželeza III, Hildogarda, Isumbrase IV, Hildigrima, Isembolda, Hildifonse, Isembarda, Hildibranda, Beladonu, Donamiru a Isengara. Vzala si Hrdomíra Brandoráda a měla s ním sedm dětí. Rorimaka, Laskavku, Saradase, Dodinase, Dinodase, Asfodelu a Primuli. Narodila se 2860 (1260) a zemřela 2960 (1360) (100). Jméno je francouzské a je odvozeno od ovocných stromů (mirabelky). Zajímavostí je, že jedna její sestra je Belladona a druhá Donamira. Bella je italsky krásná a mira znamená cíl.


Orgulas - Prastrýc Froda a syn Marmadoka. Měl sourozence Hrdomíra a dvě hobitky. Narodil se 2868 (1268) a měl jednoho syna Gorbulase. Orgul by mělo znamenat něco jako pýcha, hrdost.


Rorimak - Přízviskem Zlatý a zvaný též Starý Rory. Manžel Menegildy Zlatíčkové, otec Saramíra a Merimaka a děda Smíška. Byl syn Hrdomíra a Mirabelky. Narodil se 2902 (1302) a zemřel 3008 (1408) (106). Měl šest sourozenců Laskavku, Saradase, Dodinase, Dinodase, Asfodelu a Primuli. Pánem Rádovska se stal roku 2963 (1363) po smrti svého otce. Rory byl na Bilbově večírku a po jeho zmizení jako jeden z prvních správně pochopil, že to nebyl jen laciný žert a že se pan Pytlík vypravil na další dobrodružství. Bilbo mu dal dvanáct pamětních lahví ze staré vinice jako dárek na rozloučenou a Rory mu po první láhvi odpustil a prohlásil ho za "skvělého chlapa". Rory je zřejmě anglikanizace keltského jména Ruaidhrí, tedy červený král (možná ve smyslu zrzavý?). Ale přitom mac znamená syn, tedy by celé jméno bylo "syn červeného krále".


Sadok - Syn Hrdomíra a Ibišky a bratr Madoka a Maroka. Narodil se 2779 (1179). Měl dva syny a jednu dceru, Šavěj.


Saradas - Životní data 2908 (1308) - 3007 (1407) (99). Měl syna Seredika. Byl bratr Rorimaka, Laskavky, Dodinase, Asfodely, Dinodase a Primule a syn Hrdomíra s Mirabelkou. Byl strýc Froda a účastnil se Bilbova večírku.


Saramír - Zvaný Marnotratný, otec Smíška a manžel Esmeraldy Bralové. Narodil se 2940 (1340), zemřel 11 Č.V. a Pánem Rádovska byl od roku 3008 (1408). Měl bratra Merimaka.


Seredik - Syn Saradase, otec Doderika, Ilberika a Vlaštovičky. Manžel Hildy Kšandičkové. Narodil se 2948 (1348) a byl na Oslavě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Neklan Neklan | 11. května 2017 v 13:39 | Reagovat

Kdybych byl hobitkou, chtěl bych se jmenovat Ibiška. :-D No rozhodně to zní líp než Malva. Jo, latina je krásná, ale najdou se i výjimky. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama